Ομάδες Εργασίας

Οι παρακάτω Ομάδες Εργασίας Εθελοντών, υφίστανται τόσο σε Κεντρικό, όσο και κατα γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας μας και  αποτελούνται από υποομάδες ώστε να καλύψουν όλους τους τομείς, στο “Τιμή στο 21”.

ΟΜΑΔΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SOCIAL MEDIA

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε αυτή την προσπάθεια, καλούμε τον κάθε Έλληνα να συμμετέχει