Οι στόχοι μας

Στόχος της Επιτροπής μας είναι να εκφράσει συνολικά την ελληνική κοινωνία, μακρυά από κομματικές αντιπαραθέσεις.

Θα οργανωθούν δράσεις που θα περιλαμβάνουν τιμητικές εκδηλώσεις, διαλέξεις και ημερίδες, συνέδρια και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε όλη τη Χώρα.

Το σύνολο των δράσεων και εκδηλώσεων που θα αποτελέσουν τον μεγάλο αυτό εορτασμό, θα διεξαχθεί σε δύο επίπεδα:

1.  Στο επίπεδο των ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα το 2021 για την απότιση φόρου τιμής στους ήρωες που έδρασαν σε κάθε τόπο

 • Βασικοί συντελεστές των εκδηλώσεων αυτών, θα είναι: Οι εντόπιες κοινωνίες, μέσα από τους πολιτιστικούς συλλόγους, τις παραγωγικές τάξεις, τη χριστιανική κοινότητα και τη δημοτική/κοινοτική Αρχή, υπό τον συντονισμό της  “ΤΙΜΗ ΣΤΟ ’21¨.2.

2. Στο επίπεδο της ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι εξιστορήσεις παρελθόντων γεγονότων και η βιντεοσκόπηση των σύγχρονων ζωντανών εκδηλώσεων.

Το σύνολο όλων αυτών, θα ενοποιείται μέσα από τη λειτουργία τριών πυλώνων:

 • 1ος Πυλώνας : Το “οδοιπορικό” της επανάστασης

 • 2ος Πυλώνας : Το “ψηφιδωτό” της επανάστασης

 • 3ος Πυλώνας : Το “δοξαστικό” ή “μέθεξη στο αθάνατο κρασί του ’21”.

 1. Το “οδοιπορικό” της Επανάστασης θα αποτελεί τον “κορμό” όλης της παρουσίασης .

 • Δηλαδή θα γίνει μία (δραματοποιημένη) εξιστόρηση των σημαντικών αποφάσεων, μαχών και γεγονότων που, από το 1821 οδήγησαν στη γέννηση του Ελληνικού κράτους, το 1830.

 • Αυτή η εξιστόρηση θα γίνει τόσο σε (δραματοποιημένα) video , όσο και σε γραπτό κείμενο.

 • Βλέποντας ή διαβάζοντας κάποιος μόνο το “Οδοιπορικό”, θα αποτυπώνει εύκολα στο μυαλό του, όλη τη διαδρομή και τους σημαντικούς σταθμούς της εξέγερσης των Ελλήνων, που οδήγησαν στην απελευθέρωση τους από τους Τούρκους.

 1. Ο δεύτερος πυλώνας θα αποτελεί το “ψηφιδωτό” της Επανάστασης. Σε αυτό, θα περιλαμβάνονται όλες τις ενέργειες, μικρότερες μάχες και επεισόδια (γνωστά και άγνωστα) που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης.

 • Σ’ αυτά, θα οδηγείται ο αναγνώστης του κειμένου ή ο θεατής του video του “οδοιπορικού”, μ’ ένα πάτημα της αντίστοιχης λέξης. Πχ όταν στο “οδοιπορικό” αναφέρεται η μάχη στο χάνι της Γραβιάς, πατώντας επάνω στις λέξεις “χάνι της Γραβιάς” ο αναγνώστης/θεατής θα μεταβαίνει στην λεπτομερή εξιστόρηση της μάχης εκείνης. Όταν ο αναγνώστης/θεατής διαβάζει πως ο Κολοκοτρώνης σχεδίασε τη στρατηγική στη μάχη στα Δερβενάκια και πατήσει επάνω στη λέξη “Κολοκοτρώνης”, θα μεταβαίνει στη λεπτομερή εξιστόρηση (κείμενα ή ομιλίες ή δραματοποιημένες σκηνές) της δράσης του Κολοκοτρώνη κατά την επανάσταση, κοκ.

 1. Ο τρίτος πυλώνας, αποκαλούμενος “δοξαστικό” ή “μέθεξη στο αθάνατο κρασί του ’21”, θα αποτελείται από τις ζωντανές εκδηλώσεις που ο λαός θα οργανώσει σε κάθε μέρος της Ελλάδας, συντονισμένος στο ΤΙΜΗ ΣΤΟ ’21.

 • ο αναγνώστης του κειμένου ή ο θεατής του video του “οδοιπορικού”, πατώντας επάνω στις λέξεις π.χ “χάνι της Γραβιάς” , θα έχει την επιλογή να δει ή να διαβάσει τι έγινε το 2021 κατά τον εορτασμό της ιστορικής μάχης, στα πλαίσια των εορτασμών που οργάνωσε εκεί το ΤΙΜΗ ΣΤΟ ’21.

__________________________

Με την πρόταση αυτή, έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων δράσεων, επάνω στο οποίο μπορούμε να προσαρμόζουμε κάθε ενέργεια που θα θελήσουμε να κάνουμε για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1821.

Όλο αυτό το υλικό, θα αποτελέσει στο τέλος του 2021, ένα οπτικοακουστικό και έγγραφο ιστορικό ντοκουμέντο που θα βρίσκεται στο κανάλι της ΤΙΜΗ ΣΤΟ ’21 στο YOUTUBE, στη διάθεση του κάθε πολίτη.


Οι εκδηλώσεις θα διέπονται από πνεύμα σοβαρότητας, αξιοπιστίας, ομοψυχίας και εθνικής ενότητας και θα εδράζονται στους εξής τρεις θεμελιώδεις άξονες :

•  Στην ανάδειξη των Αξιών που οδήγησαν στην Επανάσταση και ως αποτέλεσμα αυτής, στην απελευθέρωση των Ελλήνων από τον μακραίωνα Τουρκικό ζυγό.

Δηλαδή, στις αξίες του Πατριωτισμού, της Ελευθερίας και της Ανεξαρτησίας που, σε συνδυασμό με την αδάμαστη Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, έφεραν το νικηφόρο αποτελεσμα.
Η ανάδειξη των Αξιών αυτών σε φάρο της ιστορικής πορείας του Ελληνισμού στο παρόν και στο μέλλον του, αποτελεί χρέος τιμής, αλλά και ρεαλιστική επιλογή για την πρόοδο του έθνους.

• Στην απόδοση τιμών στους ήρωες του 1821 οι οποίοι, με αντάλλαγμα τη ζωή τους, όρθωσαν ανάστημα και πρόσφεραν κράτος στους Έλληνες, μετά από μαρτυρικό τουρκικό ζυγό  400 ετών, εγγράφοντας έξοχα παραδείγματα προς μίμηση για την εκάστοτε σύγχρονη γενιά Ελλήνων.

Το απόσταγμα του μεγαλείου αυτών των παραδειγμάτων, πρέπει, είναι ανάγκη, να μεταγγίζεται στο εκάστοτε νέο Ελληνικό αίμα, σε κάθε Ελληνόπουλο.

• Στη διαφύλαξη του ψυχισμού των Ελλήνων από τις επιχειρούμενες μεθοδευμένες κακόβουλες προσπάθειες νόθευσης, παραχάραξης και επανεγγραφής, όχι μόνον της νικηφόρου Ιστορίας και των παραδειγματικών ηρωικών πράξεων των πρωταγωνιστών της, αλλά και των Ιδεών που κίνησαν την ιστορία.