Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις

Ο προγραμματισμός συγκεκριμένων εκδηλώσεων θα αρχίσει να υπάρχει από τον Σεπτέμβριο 2020.
Έως τότε, θα οικοδομείται η απαραίτητη υποδομή που θα σηκώσει το βάρος των εκδηλώσεων.