Συντονιστική Γραμματεία

Η προσωρινή Συντονιστική Γραμματεία, αποτελείται από :

Την Μαρία  Νεγρεπόντη-Δελιβάνη πρ. Πρύτανη στο ΠΑΜΑΚ και, κατ’ αλφαβητική σειρά, από τους:

  • Ζαίμη Παναγιώτη, επιχειρηματίας, Απόγονος Αγωνιστών του 1821
  • Όθωνα Ιακωβίδη, αρθρογράφος και πολιτικός ακτιβιστής, ο πρωτεργάτης των μεγάλων συλλαλητηρίων για τη Μακεδονία
  • Μαρία Μαντουβάλου, αν. καθ. Φιλολογίας στο ΕΚΠΑ
  • Μελέτη Μελετόπουλο, συγγραφέας και Διδάκτορας Πανεπιστημίου Γενεύης  
  • Περικλή Νεάρχου, Πρέσβυ ε.τ. 
  • Αριάδνη Νούκα, Νομικό  
  • Αντώνη Πετμεζά, Αξ/κό του ΠΝ ε.α, Απόγονο Αγωνιστών του 1821
  • Κώστα  Πλαπούτα, Τραπεζικό, Απόγονο Αγωνιστών του 1821